top of page

Pererindod Ieuenctid Tyddewi
St Davids Youth Pilgrimage

Os hoffai eich person ifanc gael lle ar Bererindod 2024, gallwch gadw ei le/lle nawr. Bydd ffurflenni archebu, ffurflenni meddygol ayyb yn cael eu hanfon allan o fis Mawrth ymlaen a bydd angen eu dychwelyd gyda thaliad, erbyn diwedd mis Mehefin. Cost y Bererindod eleni yw £85 (£170) am 4 noson, gan gynnwys gwely a bwyd am y pedair noson. Mae’r Bererindod yn cael ei gymhorthdal gan Esgobaeth Tyddewi, a’i noddi gan bartïon eraill, dyna pam fod y gost yn cael ei chadw mor isel â phosibl. Os hoffech i’ch person ifanc ddod ac yn methu â chyllido, mae arian ar gael i helpu gyda’r gost, felly cysylltwch â’r Parch Sophie.

If your young person would like a place on the 2024 Pilgrimage, you can reserve their place now. Booking forms, medical forms etc will be sent out from March onwards and will need to be returned with payment, by the end of June.  The cost of the Pilgrimage this year is £85 (£170) for 4 nights, and includes full bed and board. The Pilgrimage is subsidised by St Davids Diocese, and sponsored by other parties, which is why the cost is kept at a minimum. If you would like your young person to come and are unable to fund, there are monies available to help with the cost, so please do be in touch with Revd Sophie 

IMG_1686.jpeg
17915970254574958.jpg
IMG_1712.jpeg
18007614187451498.jpg
17951561699010884.jpg
17944879838154894.jpg
bottom of page